Vedení účetnictví

Nabízíme kompletní vedení účetnictví, včetně daňové evidence pro větší i menší firmy, rozpočtové organizace a občanská sdružení.  Podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím vedoucím podvojné účetnictví nabízíme kompletní zpracování finančního účetnictví včetně vyhotovení povinných i speciálních výkazů a přehledů dle přání klienta.  Předávání dokladů probíhá u Vás či dle domluvy a přání klienta u nás v quick way to make money kanceláři. Pro účetní služby využíváme většinou SW Money, ale i mnoho dalších.

Zpracování účetnictví je možné dle přání klienta provádět i ve Vaší kanceláři.

Dále nabízíme:

 • zpracování prvotních účetních dokladů, kontrola správnosti daňových dokladů
 • zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty – měsíčně/čtvrtletně
 • zpracování případného souhrnného hlášení
 • zpracování výsledků hospodaření (rozvaha, výsledovka)
 • zpracování vámi požadovaných reportů – čtvrtletně / měsíčně, vedení evidence investičního majetku, jeho karet, odpisů a podkladů k inventarizaci, vedení skladové evidence, příprava loan companies podkladů pro inventarizaci, zpracování statistických výkazů (v případě vybraného subjektu ČSÚ)
 • zpracování ročního how to get instant cash daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob, spolu se všemi povinnými přílohami za příslušné zdaňovací období, včetně zasílání ročních příloh k daňovému přiznání k dani z příjmů na příslušný obchodní soud
 • zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 • zpracování daňového přiznání k dani silniční
 • zpracování k dani z nemovitostí
 • součinnost při administrativní činnosti v souvislosti s účetní, daňovou a mzdovou problematikou (např. interní směrnice, pracovní smlouvy, apod.)
 • zastupování před úřady (finanční úřady, statistický úřad, celní úřad)
 • poradenství z oblasti účetní a daňové problematiky formou hot-line (e-mailem)

Na základě Vašich požadavků je možné dohodnout i další individuální služby.

Veškeré účetní doklady jsou zpracovávány odbornými pracovníky, kteří jsou školeni a průběžně vše konzultují s daňovým poradcem. Na základě této spolupráce poskytujeme nejen základní zpracování dokladů, ale zároveň průběžné vyhodnocování daňových dopadů podnikatelských aktivit.

Komentáře nejsou povoleny.